IP-box\Patent Box

Юридичні аспекти

Пільговий податковий режим для розробників у країнах ЄС

Вже багато років деякі країни Європи офіційно впроваджують особливий режим оподаткування прибутку, отриманого від використання прав інтелектуальної власності. Зазвичай такий режим називають IP-box чи Patent Box, відповідно до того, на який об’єм прав інтелектуальної власності він поширюється.

Звісно, у різних країнах різні умови такого режиму, але всі вони направлені на єдине – забезпечити місцевим розробникам та інноваційним компаніям найбільш сприятливі умови ведення бізнесу шляхом зменшення ефективної ставки податку на прибуток, який було отримано саме від використання інтелектуальних чи авторських прав. Податок при такому режимі у деяких випадках може бути знижено навіть до 0%. Такі привабливі умови оподаткування також сприяють заохоченню нових іноземних підприємців до здійснення науково-дослідної діяльності саме у країнах з таким режимом, зокрема, українських розробників.

0%, 2.5%, 4,5% податку на прибуток –
це не міф, та ще й законно

Залежно від умов режиму, до прибутку, на який будуть поширюватися пільги, можна віднести роялті, ліцензійні виплати, прибуток з продажу нематеріальних активів, прибуток з продажу товарів та послуг, створених за допомогою таких нематеріальних активів, компенсації за порушення прав інтелектуальної власності, тощо. Наразі, відповідні патентні режими діють у половині країн учасників ЄС. Умови режимів у більшості країн схожі, але, звісно, мають свої особливості. У цій статті ми більше детально розглянемо IP режими Кіпру, Польщі, Великобританії та Угорщини.

Кіпр – IP-box

Стати суб’єктом такого податкового режиму, відповідно до законодавства Кіпру, має право компанія (податковий резидент Кіпру, звісно) яка отримує прибуток від використання нематеріальних активів, які були розроблені, куплені та безпосередньо використовуються у діяльності такої компанії для отримання прибутку.

До нематеріальних активів, які підпадають під режим, належать: патенти, програмний софтвер та інші неочевидні, корисні та новітні нематеріальні активи. Слід зазначити, що активами в рамках цього режиму не будуть вважатися торгові марки, бренди та інші права інтелектуальної власності, які використовуються для маркетингових цілей компанії.

Ставка податку на прибуток з IP режимом – 2.5%. Режим дозволяє виключити з бази оподаткування 80% прибутку, отриманого від використання нематеріальних активів, що зменшує ефективну ставку оподаткування на прибуток від нематеріальних активів з 12.5% до 2.5%

Розмір такого прибутку – не тільки на Кіпрі, але й в усіх юрисдикціях – розраховується за спеціальною формулою та залежить також від розміру витрат на розробку відповідних нематеріальних активів.

Польща – IP-Box

Стати суб’єктом такого пільгового податкового режиму має право компанія (податковий резидент Польщі), яка на постійній основі здійснює діяльність у сфері розробки чи досліджень та отримує від такої діяльності прибуток.

До нематеріальних активів, які підпадають під пільговий режим, належать: патенти, софтвер, корисні моделі, промисловий зразок, об’єкти інтелектуальної власності, які забезпечують захист рослин та генетичних матеріалів та інше.

Ставка податку на прибуток з IP режимом – 5% на прибуток, який отримано від використання нематеріальних активів. Режим зменшує ефективну ставку оподаткування на такий прибуток з 19% до 5%.

Така ставка буде поширюватися на роялті чи інші збори, пов’язані з відповідними правами інтелектуальної власності, які підпадають під режим, на прибуток, отриманий від продажу нематеріальних активів та прав на них, на прибуток, отриманий від продажу товарів та\або послуг, створених\наданих за допомогою таких нематеріальних активів та на компенсації за порушення прав інтелектуальної власності на відповідні нематеріальні активи.

Великобританія – Patent Box

Стати суб’єктом такого податкового режиму може компанія – податковий резидент UK, яка отримує прибуток від використання запатентованих винаходів та володіє чи має ексклюзивну ліцензію на патент, отриману в дуже вузькому колі європейських країн. Пільга може бути обмежена, якщо компанія не самостійно розробляла винахід.

Такий режим у Королівстві, зазвичай, застосовується лише до панентів. Але якщо компанія володіє певними правами на лікарські або ботанічні інновації, вона також може скористатися перевагами Patent Box.

Ставка податку на прибуток з патентним режимом – 10%. Режим дозволяє знизити ефективну ставку оподаткування на прибуток, отриманий від використання у діяльності патентів на винаходи зі звичайних 19% до 10%. Цей режим також розповсюджується на прибуток, отриманий з продажу товарів\послуг, створених за допомогою запатентованого винаходу.

Угорщина- Patent Box

Стати суб’єктом такого податкового режиму може компанія – податковий резидент Угорщини, яка отримує прибуток від використання своїх нематеріальних активів та прав інтелектуальної власності на них.

До таких нематеріальних активів за угорським режимом належать: патенти, софтвер, корисні моделі, права на сорт рослин, запатентовані топографії мікроелектронних напівпровідників та реєстрація лікарського засобу.

Ставка податку на прибуток з IP режимом – 0% на приріст капіталу у випадку продажу відповідного активу інтелектуальної власності. У випадку роялті, режим дозволяє знизити ефективну ставку оподаткування на 50% – з 9% до 4,5%. В оновлених умовах режиму додаткові обмеження пільг оподаткування застосовуються до нематеріальних активів, які були придбані або розробка таких активів надається пов’язаною стороною

Висновки:

Коли компанія планує готувати відповідні документи для отримання такого пільгового режиму, треба пам’ятати, що виконавчий орган не надає можливість кожній компанії, яка має якусь розробку чи софтвер, стати суб’єктом такого режиму.

Найчастіше пільги отримують компанії, розробка яких має відзнаки нового та корисного. Процедура подання заяви та відповідних документів та їх розгляду зазвичай може тривати досить довго, тому краще спочатку провести перевірку, чи будуть вважатися ваші нематеріальні активи такими, що підпадають під пільговий режим країни резидентності вашої компанії, а потім вже готувати пакет документів, якщо відповідь позитивна.

Впровадження таких режимів завжди було досить спірним питанням. Наразі, після набрання чинності Закону України 466 досить складно сказати, чи є сенс українським розробникам, які ведуть бізнес за кордоном, подавати заявки та ставати суб’єктом такого податкового режиму – як завжди у бізнесі, все дуже індивідуально. Потрібно детально вивчати ситуацію кожної компанії, щоб, маючи на меті зменшення податкового навантаження у країні резидентності компанії, не отримати ще більше, але вже в Україні.

Слід також зазначити, що розробники, які працюють в Україні, також можуть бути зацікавлені у цьому режимі, оскільки ще на початку цього року Міністерство цифрової трансформації України запропонувало ввести такий пільговий режим і в Україні, тож є шанс, що ми також матимемо такий режим. Нематеріальні активи та інтелектуальна власність, їх реєстрація, захист та утримання на балансі завжди були важливими питаннями для розробників та інноваційних компаній, і Olans Group залюбки допоможе вам у вирішенні цих питань.

Написати нам

    (pdf, doc, docx, rtf, ppt, pptx)

    Я ознайомився/лась та погоджуюсь з умовами Політики Конфіденційності Olans Group