Реєстрація комп’ютерної програми в України

Одним із найважливіших моментів охорони авторського права, що надається державою, є його реєстрація. Так, реєстрація авторського права на твір не є обов’язковою і її наявність не впливає на виникнення у автора прав на його твір. Адже авторське право виникає з моменту створення твору і вираження його в матеріальному або на матеріальному носії. Ці положення відображені у національному законодавстві про інтелектуальну власність. Питання реєстрації прав, багато в чому залежить від об’єкту, тобто, твору. Окремої уваги заслуговує процедура реєстрації авторських прав в Україні на програмне забезпечення (комп’ютерні програми). Отже, розглянемо процедуру реєстрації авторського права на комп’ютерну програму.

Особливості реєстрації

Так, програми для комп’ютерів, мобільні додатки охороняються авторським правом як твори літератури. Це означає, що захист авторським правом поширюється саме на текст коду і не поширюється на принципи, методи, процеси або процедури, які використовуються в програмі. По суті, авторське право захищає не алгоритм (ідею), а її матеріальне втілення, представлене у вигляді набору чисел, слів, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, який може зчитувати комп’ютер.

      Особливості реєстрації цього об’єкту полягають також в комплекті документів, які складають заявку, що подається до Державної служби інтелектуальної власності.

Як і для інших об’єктів авторського права, на реєстрацію програмного забезпечення потрібно зібрати наступні документи:

а) заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Державною службою;


б) примірник твору (оприлюднений чи неоприлюднений) у матеріальній формі;


в) документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору;


г) документ про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права на твір або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору;


ґ) документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва;


д) довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою, або копію довіреності, засвідченої  відповідно до законодавства;


е) документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора);


є) інші документи згідно з переліком, визначеним спеціальним законодавством.

Окрім документів, зазначених вище, додається настанова щодо використання програми, пояснювальна анотація чи інструкція, а також назва програми, опис її основних функцій, системних вимог, специфіки користування. Визначальним же для органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію авторського права, є вихідний код або фрагменти коду програмного забезпечення (текст коду), на який автор хоче отримати повноваження. Фрагменти обираються самим автором. Вони мають якнайкраще ідентифікувати програму серед інших.

Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір та реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження до Державної служби правильно оформлених документів заявки. Видача свідоцтва здійснюється Державною службою у місячний строк від дати реєстрації. Отже, у випадку подання заявки з правильно оформленими документами, максимальний строк – 2 місяці. Щодо вартості процедури, то за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори. За видачу охоронного документу також сплачується державне мито. Як бачимо, реєстрація авторського права на комп’ютерну програму не є затратною.

Щодо веб—сайтів

То їх складність як об’єкта інтелектуальної власності, полягає у виокремленні відразу декількох речей, що пов’язані з авторським правом на веб-сайт: скрипти, музичні композиції, текстові частини, відео, графіка. В такому випадку рекомендуємо отримувати свідоцтво на кожен з даних об’єктів. Так Ви застрахуєте себе від зловживання витвором.

Окрім того, що комп’ютерні програми, зокрема веб-сайти, створюються згідно з договорами замовлення і їх авторами виступають наймані працівники, то в такому випадку реєстрації підлягають також безпосередньо договори про передачу майнових прав на комп’ютерну програму від авторів до замовника.

 Хоча зареєстровані та незареєстровані твори, згідно Закону охороняються однаково, реєстрація авторського права на твір дає можливість отримати документ (свідоцтво), який підтверджує приналежність авторських прав тій чи іншій особі. Свідоцтво є єдиним переконливим засобом підтвердження свого авторства на твір у разі його неправомірного використання іншими особами, в судових справах, при укладанні угод на отримання винагороди за використання твору тощо. По-друге, реєстрацією авторського права фіксується дата завершення роботи над твором, тобто дата виникнення авторських прав. По-третє, в уповноваженому органі буде зберігатиметься примірник твору. Все це може бути використано як доказ в суді.

Альтернативи захисту прав інтелектуальної власності без реєстрації

Разом з тим, реєстрація авторського права на програмний продукт на практиці не завжди виправдана та доцільна в силу того факту, що захищається лише зовнішня форма та форма втілення, а не суть програми та принципи її дії. Інакше кажучи, є різниця в значенні реєстрації, коли ми реєструємо роман, як літературний твір і комп’ютерну програму, як такий же літературний твір. Звідси випливає необхідність удосконалення законодавства та введення нового об’єкту авторського права саме на результати праці програмістів, але це вже окрема історія.

Якщо Ви все-таки вирішили не реєструвати свій твір, то існує ще один простий метод убезпечення від порушення авторських прав – відправка листа самому собі. Суть його полягає в тому, що після створення твору, потрібно роздрукувати його в повному обсязі, покласти у конверт і надіслати самому собі поштою. Краще буде, якщо це буде зроблено рекомендованим листом. Коли отримаєте свого ж листа, не розпечатуйте конверт. У випадку порушення вашого авторського права, конверт треба буде розпечатати у суді, у присутності судді. Поштовий штамп з датою на конверті буде абсолютно беззаперечним доказом, що на певну дату ваш твір існував у такому вигляді.

Проте, друк всього коду не завжди є зручним та доцільним способом. В такому випадку, можна програмний продукт зберегти на будь-який матеріальний носій і також відправити собі поштою або ж просто зберігати цей носій, при цьому, не вносити зміни, щоб збереглася початкова дата створення програмного продукту. Як варіант, можна також скористатися практикою, яка є популярною у США. Зокрема, суть цього методу полягає в тому, що інформація записується на лазерний диск з подальшим її депонуванням у веб-депозитарії. Більш детально про процедуру реєстрації авторського права на програмний продукт в США читайте в спеціальному матеріалі за цим посиланням.

Окрім того, захистити себе від посягання на свою інтелектуальну працю можна також скориставшись можливістю, передбаченою законодавством і зареєструвати не комп’ютерну програму, а, наприклад, назву самої програми як торгову марку, алгоритм роботи програми тощо.

Всі способи захисту авторського права та попередження його порушень мають одну ціль: зібрати доказову базу при виникненні ситуації, коли авторство оспорюється і на продукт претендують кілька осіб.

Висновки:

Отже, з аналізу законодавства випливає, що обсяг авторських прав не залежить від факту реєстрації твору, оскільки вони виникають з моменту його створення. Таким чином, кожен автор, створивши твір, автоматично набуває права власності на нього.

Відтак, вирішувати вам, реєструвати чи не реєструвати твір або ж підтвердити авторство надсиланням самому собі листа з твором. Проте, при прийнятті рішення, радимо відштовхуватися від самого об’єкту, який Ви збираєтеся зареєструвати. Проте, треба віддати належне процедурі реєстрації авторського прав, адже, автором вважається особа, яка має свідоцтво про реєстрацію, в тому випадку, якщо не доведено протилежне. Це ставить авторів, що зареєстрували свої права, у завідомо виграшне становище, у разі будь-яких розбіжностей і непередбачених ситуацій.

Написати нам

    (pdf, doc, docx, rtf, ppt, pptx)

    Я ознайомився/лась та погоджуюсь з умовами Політики Конфіденційності Olans Group