Як створювати контент, не порушуючи авторських прав інших?

Сьогодні порушення авторських прав є звичним явищем, особливо в інтернет-мережі. Тексти масово копіюються, зображення, графіка, музика, відео-матеріали можна легко використати як контент для свого веб-сайту. Лише задумайтесь, абсолютно кожна картинка, текст або мелодія має автора, адже хтось це створив. А, як ми знаємо, авторське право виникає з моменту створення і діє безстроково. Нажаль, положення Закону України «Про авторське право та суміжні права» про заборону вільного використання авторського матеріалу (ст. 21) чисто формальне, відтак, маємо відсутність реальної технічної охорони авторський прав.

Своїм завданням бачимо розібратись та пояснити користувачам у яких випадках використання чужого авторського матеріалу буде допустимим та законним, а також яких правил дотримуватись, щоб мінімізувати ризики звинувачень в плагіаті або ж крадіжці об’єктів, автором яких ви не є.

Перш за все, хочеться навести вичерпний перелік підстав, зазначених в законодавстві, коли можна вільно використовувати твір.

Так, без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається (ст. 21 ЗУ «Про авторське право та суміжні права»):

Юридичні послуги в IT

1) використання цитат з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення;

2) використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру;

3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;

4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;

5) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних цілях;

6) видання та відтворення випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих та аудіотворів (аудіодокументів, аудіокниг) з нанесенням спеціального цифрового формату для сліпих, осіб з порушеннями зору та інших осіб з обмеженими можливостями, крім випадків прямого чи опосередкованого використання цих творів з комерційною метою;

7) відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;

8) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній;

9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою;

9.1) використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури;

10) відтворення твору в цілях і за умов, передбачених ст. 22-25 ЗУ «Про авторське право та суміжні права»;

11) адаптація існуючих і створюваних аудіовізуальних творів для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією шляхом застосування аудіодискрипції (тифлокоментування).

Захист контенту

Існує бачення, що використання чужого твору не в комерційних цілях не є підставою для хвилювань. Проте, це хибна думка. Оскільки, порушенням вважається будь-яке використання чужого твору без дозволу. Відсутність прямої матеріальної вигоди від такого використання ще не означає, що неможливо довести отримання вами доходів. Наприклад, привертання уваги користувачів демонстрацією банера з чужим фото, спонукає потенційних клієнтів ознайомитися з вашою компанією, а в майбутньому можливе замовлення товарів/послуг, або ж перехід на ваш сайт призводить до переказу коштів за показ рекламного ролика.

Коли ви будете створювати контент для веб-сайту, розробляти дизайн банеру чи веб-сторінки, монтувати відео-ролик з музикою, взятою у вільному доступі, а також в багатьох інших випадках, коли використовуватимете об’єкт авторського права, створений явно не вами, поставте собі кілька наступних питань:

Авторское право в Украине
 • Чи є текст (будь-яке інформаційне наповнення) результатом вашої інтелектуальної праці?
 • Якщо ви вже й використовуєте «чуже», то чи робите ви посилання на автора та джерело запозичення?
 •  Чи впевнені ви в професійності своїх працівників: дизайнера/маркетолога/журналіста та оригінальності їх робіт?
 • Чи впевнені ви, що використання того чи іншого авторського матеріалу, не приведе вас до суду або ж не завдасть матеріальних збитків?

Відповідь на ці питання допоможе вам зрозуміти ризики на які йдете або ж можете уникнути. В свою чергу, щоб уникнути виплати компенсації, судового процесу та в майбутньому негативної репутації, радимо:

 • не використовувати зображення/фото/текст/музику без законних на те підстав, особливо ставлячи за мету отримання прибутку;
 • використовувати вищевказані об’єкти з вільних і безкоштовних бібліотек;
 • перед використанням перевіряти об’єкти на авторське право та вільні публічні ліцензії;
 • посилатися на автора й джерело запозичення, якщо використання підпадає під вільне;
 • творити власні об’єкти авторського права.
Alt-защита авторских прав в украине

Висновки:

Проаналізувавши ситуацію із захистом авторського права в Україні можна сказати, що, нажаль, наявність передбаченої законом заборони вільного використання авторського матеріалу не гарантує автору захист його прав на всі 100 %. Складність полягає в тому, що, по-перше, потрібно довести своє авторство (підтвердженням цього можуть бути свідоцтво про реєстрацію авторського права, відправка листа самому собі тощо), а по-друге, складно, особливо в мережі Інтернет, знайти відповідача або ж довести, що правопорушником є конкретна особа. Докази в такому випадку грають вирішальну роль. Проте, це не привід користуватися ситуацією і копіпастити собі все підряд. Дотримуючись декількох простих правил ви не тільки проявите увагу до творчої праці інших, а й зробите свій контент унікальним і не схожим на інший.

Написати нам

  (pdf, doc, docx, rtf, ppt, pptx)

  Я ознайомився/лась та погоджуюсь з умовами Політики Конфіденційності Olans Group