Щодо особливостей оподаткування послуг «Дью-ділідженс» ПДВ

На практиці у підприємців дуже часто виникають питання щодо роз’яснення та правильного тлумачення норм Податкового кодексу України (далі ПК України).

У зв’язку з цим, Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку визначення місця постачання послуг для цілей оподаткування ПДВ і питання віднесення процесу (послуги) «Дью-ділідженс» до певної категорії послуг. Так, ПК України визначення такому терміну не дає. Разом з тим, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 такі послуги класифіковані як «Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення, інші, н.в.і.у.».

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПК України).

Пунктами 186.2 – 186.4 статті 186 розділу V ПК України визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Місцем постачання послуг, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПК України, є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 186 розділу V ПК України). Оскільки, послуги «Дью-ділідженс» не належать до категорії послуг, перерахованих у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПК України, то для цілей оподаткування ПДВ місцем постачання таких послуг є місце реєстрації їх постачальника.

Відтак, радимо представникам бізнесу, які надають консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та рекламні послуги з метою виникнення зайвих проблем з оподаткуванням операцій з надання послуг ПДВ, уникати в договорах формулювань послуги «Дью-ділідженс».

Детальніше з роз’ясненням контролюючих органів можна ознайомитись в Листі ДФС «Про порядок визначення місця постачання послуг для цілей оподаткування ПДВ» від 07.06.2017 р. № 500/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Написати нам

    (pdf, doc, docx, rtf, ppt, pptx)

    Я ознайомився/лась та погоджуюсь з умовами Політики Конфіденційності Olans Group