Чому торгову марку FASHION WEEK визнано частково недійсною ?

Господарський суд м. Києва у своєму рішенні від 01.08.2017 р. по справі № 910/13539/16 визнав частково недійсною торгову марку (далі – ТМ) «FASHION WEEK». Рішення було прийнято на підставі ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та проведеної судової експертизи. Чому так сталося? Розглянемо детальніше, що підлягає реєстрації як ТМ в Україні та визначимо,  чому саме ТМ «FASHION WEEK» було скасовано.

Що таке торгова марка

Торгова марка – це, як правило, позначення, яке використовується для того, щоб відрізняти товари або послуги одного виробника від товарів або послуг іншого виробника. Після успішної реєстрації ТМ, власнику видається свідоцтво, що діє протягом 10 років. В Україні існують такі види ТМ –  графічні, словесні, комбіновані.

При реєстрації слід також враховувати колір вашої ТМ. Можна зареєструвати ТМ, що використовується лише в одному кольоровому рішенні, а можна без обмеження у кольорі.

Умови реєстрації ТМ

 Для того, щоб держава почала охороняти вашу ТМ від неправомірного використання іншими особами, ТМ спочатку потрібно зареєструвати. Реєстрація проходить відповідно до ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і в цьому законі наведено вичерпний перелік умов, за яких реєстрація може бути проведена або скасована.

Визнання свідоцтва недійсним

Свідоцтво може бути визнано у судовому  порядку  недійсним повністю або частково у разі:

1) Невідповідності   зареєстрованого   знака  умовам  надання правової охорони (тобто з порушенням вимог ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

2) Наявності  у  свідоцтві  елементів  зображення  знака   та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

3) Видачі  свідоцтва  внаслідок  подання заявки з  порушенням прав  інших  осіб.

TM FASHION WEEK

Суд у своєму рішенні визнав ТМ “FASHION WEEK” частково недійсною на підставі п.2 ч.2 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме було порушено умови, за яких ТМ може бути зареєстровано – експертиза встановила, що словосполучення «FASHION WEEK» є загальновживаним терміном у сфері моди, а як ми знаємо ТМ, що складається лише з загальновживаних термінів реєстрації та захисту не підлягає.

Оскільки таке словосполучення є загальновживаним лише у сфері моди, суд своїм рішенням скасував дію ТМ лише частково – в частині послуги 35 класу МКТП “влаштування і проведення конкурсів і показів мод на комерційні або рекламні потреби” та послуг 41 класу МКТП “влаштування і проведення… шоу-показів мод; телевізійні і радіопередачі, тематика яких пов’язана з модою; підготування, організація і проведення показів мод; інформування щодо різноманітних культурних і розважальних заходів, пов’язаних з модою”.

Alt-тм

Висновки:

Підбиваючи підсумок зазначимо, що перед реєстрацією ТМ слід ретельно перевіряти що саме ви реєструєте та чи відповідає це вимогам закону, оскільки навіть у випадку реєстрації ТМ, що таким вимогам не відповідає, суд може скасувати свідоцтво про реєстрацію ТМ не зважаючи на кількість часу, що пройшла з моменту реєстрації. Єдиним випадком, коли таке правило не діє – якщо вашу ТМ визнають загальновідомою, але на практиці визнання ТМ в суді загальновідомою є вкрай рідким явищем. Практику визнання ТМ загальновідомою в Україні можна побачити на прикладі компанії Google, яка при вході на український ринок зіткнулась з проблемами реєстрації ТМ та визнавала свою марку загальновідомою через суд. Однак не слід забувати, що ваша ТМ дійсно має бути загальновідомою на час заявки, оскільки це буде ретельно перевірятися в суді.

Написати нам

    (pdf, doc, docx, rtf, ppt, pptx)

    Я ознайомився/лась та погоджуюсь з умовами Політики Конфіденційності Olans Group