Якщо не скористатись торговю маркою протягом п’яти років, її анулюють

1-го вересня 2017 року Угода про Асоціацію з Європейським Союзом (далі – ЄС) набрала повної юридичної сили. Ця угода передбачає як зміну умов імпорту\експорту та покращення економічної співпраці між Україною та Європою, так і  внесення великої кількості змін до законодавства України. *Згідно з умовами Угоди про Асоціацію, усі її пункти(статті) мають бути імплементовані без змін в українське законодавство.

Однією із важливих змін, що чекають на українське законодавство, є приведення нормативного регулювання торгових марок (далі – ТМ) до рівня ЄС. В цій статті ми розглянемо, що саме зміниться в майбутньому та як це вплине на власників ТМ.

Українське законодавство сьогодні

На сьогоднішній день, реєстрація та регулювання торгових марок здійснюється двома нормативно-правовими актами: ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Цивільним кодексом України.

Як не дивно, законодавство України відповідає міжнародному рівню майже по всім ключовим питанням – строкам захисту, вимогам до самої ТМ та ін. Але все ж таки нас чекає кілька важливих змін в правах та обов’язках власників ТМ.

Зміни, що нас чекають

Перша зміна стосується використання ТМ та регламентується ст. 197 Угоди про Асоціацію. Згідно п.1 цієї статті, якщо протягом п’яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п’ятирічного періоду, то така ТМ анулюється.

Простіше кажучи, якщо ви зареєстрували ТМ але не почали її використовувати  протягом п’яти років – вашу ТМ анулюють. Не дивлячись на однозначність норми все ж таки залишається відкритим питання хто буде слідкувати за тим чи використовуєте ви ТМ чи ні.

В США, наприклад, обов’язок повідомляти про використання ТМ покладено на заявника, тобто власника ТМ. В нашому ж випадку, чіткого регулювання обов’язку підтвердити використання ТМ в Угоді про Асоціацію немає. *На даний момент в Україні діє норма про те, що будь-яка особа може подати заяву в суд про анулювання невикористаної протягом трьох років ТМ.

Більш того, аналогічне питання про порядок контролю виникає і до тимчасових заходів, регламентованих ст. 208 Угоди про Асоціацію. Згідно цієї статті, продукти, що вироблені та марковані згідно з національним законодавством до того, як ця Угода набрала чинності, але які не відповідають вимогам цієї Угоди, можуть продаватися доти, доки не закінчяться на складі. Хто та яким чином буде контролювати факт наявності на складі таких товарів та  їх приналежність саме до товарів зі складу, а не нових – не зрозуміло.

Друга важлива зміна

 – стосується переліку прав власників ТМ. Так, згідно ст. 196 Угоди про Асоціацію, реєстрація торговельної марки не надає власнику право забороняти третій особі використовувати в торговельній діяльності:

  1. дані, які стосуються виду, якості, кількості, призначення, вартості, географічного походження або часу виготовлення товарів чи послуг або інших характеристик товарів чи послуг;
  2. торговельну марку, якщо необхідно зазначити призначення продукту або послуги, зокрема у формі обладнання та запасних частин, за умови, що особа використовує їх добросовісно відповідно до торговельно-промислової практики.

*Нагадуємо, що на даний момент така заборона стосується лише добросовісного застосування третіми особами своїх імен чи адрес в ТМ.

Третя зміна 

стосується процедури реєстрації ТМ. Ст. 199 Угоди про Асоціацію передбачається, що якщо підстави для відмови у реєстрації, для анулювання чи визнання недійсною реєстрації торговельної марки існують лише стосовно частини товарів або послуг, для яких вона була заявлена чи зареєстрована, то відмова у реєстрації або анулювання чи визнання недійсною реєстрації застосовується лише до відповідних товарів або послуг.

На практиці це означатиме можливість зареєструвати ТМ частково (порівняно з оригінальною заявкою), тобто лише у частині, яка є правомірною. В Українському законодавстві діє норма, згідно з якою у разі часткової невідповідності ТМ, що реєструється вимогам законодавства, заявнику направляється лист з пропозицією надати мотивовану  відповідь  на користь реєстрації ТМ. Відповідно, якщо відповідь була недостатньо мотивованою, Укрпатент відмовляє в реєстрації ТМ в цілому.

Висновки статті

Протягом наступних років на українське законодавство чекає велика кількість змін, зокрема змін у сфері інтелектуальної власності. Але, не зважаючи на позитивність змін, залишається головне питання – коли зазначені норми почнуть реально працювати в Україні, та як саме вони будуть реалізовані на практиці. Адже Угода про Асоціацію передбачає лише внесення змін до законодавства, а практична реалізація залишається на совісті України.

Написати нам

    (pdf, doc, docx, rtf, ppt, pptx)

    Я ознайомився/лась та погоджуюсь з умовами Політики Конфіденційності Olans Group