Якщо ФОП необхідно поповнити рахунок або наслідки внесення коштів на рахунок фізичної особи підприємця – платника єдиного податку

Для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку та мають в банку рахунок, відкритий на фізичну особу підприємця (далі ФОП) для ведення господарської діяльності, дуже важливим є питання наслідків внесення коштів на такий рахунок. Необхідність зарахувати кошти на свій рахунок може виникнути у багатьох ситуаціях, та чи матиме таке внесення коштів непотрібні податкові наслідки ?

 • Власні кошти, які ви внесете на рахунок ФОП і які не є виручкою такого ФОП, будуть вважатися доходом і оподатковуватись будуть як доходи. Такі кошти вносити на рахунок підприємства не треба.
 • Вносити на рахунок ФОП гроші, які цей ФОП отримав та зазначив в якості виручки, тобто переводити виручку з готівкової до безготівкової форми – можна.
 • Невикористану виручку, що була переведена в готівку, повертати на розрахунковий рахунок – можна.
 • Краще робити розрахунки, не пов’язані із господарською діяльністю, через рахунок, відкритий не для ведення господарської діяльності (звичайний рахунок ф.о.)
 • Ви повинні мати можливість підтвердити отримання виручки у розмірі, в якому ви вносите кошти на рахунок ФОП.

Нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства, поточні банківські рахунки для фізичних осіб – резидентів поділяються на:

1) Поточні рахунки фізичних осіб – підприємців, які відкриваються для здійснення підприємницької діяльності; та 2) Поточні рахунки фізичних осіб, які підприємцями не є. Також нагадуємо, що зарахування коштів на рахунок клієнта здійснюється як шляхом внесення їх у готівковій формі, так і шляхом переказу коштів у безготівковій формі з інших рахунків.

Тож робимо висновок, що чинне законодавство передбачає можливість внесення власних коштів на власний рахунок власником цього рахунку.

Доходом фізичної особи підприємця платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначений пунктом 292.3 статті 292 ПК України. Але при цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності

Відповідно до Наказу ДПС України від 24 грудня 2012 року № 1183 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання фізичних осіб – платників єдиного податку», кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи підприємця – платника єдиного податку, з урахуванням вимог статті 292 ПК України

Контролюючі органи розглядають ці питання з точки зору фіскальної функції, тому податкова за загальним правилом вважає, що власні кошти, внесені фізичною особою – підприємцем платником єдиного податку на поточний рахунок, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу ФОП – платника єдиного податку, але, дивлячись на судову практику можна казати про протилежне.

ВАСУ в ухвалі від 01.02.2016 р. у справі № 818/1172/142 

визначив наступне –  «судами встановлено, що згідно з банківськими виписками та товарними чеками розбіжність між сумою доходу, отриманого на розрахунковий рахунок за даними книги обліку доходів і витрат та даними банківських виписок, виникла у зв’язку зі здійсненням позивачем поповнення розрахункового рахунку власними коштами. Проведення таких операцій підтверджується виписками за рахунками в банківській установі <…> поповнення власними коштами розрахункового рахунку в установі банку не може розцінюватися як дохід платника податку фізичної особи – підприємця, за умови що сума такого поповнення не перевищує суми коштів, отриманих підприємцем у ході здійснення підприємницької діяльності в готівковій формі. Зміна активів фізичної особи – підприємця з готівкової форми на безготівкову не змінює загального фінансового результату діяльності підприємця.»

Для того, щоб детально розібратись із цим питанням, проаналізуємо конкретні випадки, коли фізична особа – підприємець вносить грошові кошти на власний рахунок.

На практиці найчастіше виникають наступні випадки:

 • ФОП вносить виручку, дохід, що був отриманий протягом звітного періоду у грошовій формі (готівковій або безготівковій);
 • ФОП помилково нарахував кошти;
 • ФОП отримав фінансову допомогу на поворотній основі;
 • ФОП отримує кошти, які повертаються йому як покупцю.

Тепер детальніше по кожному з вищезазначених випадків.

Якщо ФОП вносить на свій поточний рахунок у банку, відкритий для здійснення господарської діяльності, власні кошти у формі готівки, яка на момент внесення вже була відображена у Книзі обліку доходів і витрат, то у платіжному дорученні треба зазначити призначення платежу – виручка за певний період. Таким чином, зазначена виручка повторно не буде включатися до доходу платника єдиного податку, якщо сума виручки не перевищує суми доходу, відображену у Книзі обліку за відповідний період.

Помилковий переказ – 

рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини банку або іншого суб’єкта переказу відбувається її списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому цієї суми у готівковій формі.

Кошти, які були отримані помилково, але були повернені у повному обсязі у тому самому податковому періоді, що й одержані, не включаються до доходу, за умови наявності письмового пояснення банку або суб’єкта господарювання про помилкове зарахування.

Якщо повернення помилкових коштів відбулось у наступному звітному періоді, за наявності документів, що підтверджують помилкове зарахування (письмове пояснення банку або іншого суб’єкта господарювання), можливим є перерахунок доходів.

Суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, які надійшли на рахунок ФОП, не включаються до доходу підприємця тільки за дотримання вимог підпункту 3 пункту 292.11 ПК України, а саме повернення цих коштів протягом 12 календарних місяців з дня її отримання.

Якщо платник єдиного податку перераховував передоплату і згодом ці кошти йому повертаються внаслідок розірвання угоди (або за листом-заявою про повернення коштів), то такі надходження не включаються до складу доходу підприємця.

Отже, підбиваючи підсумки статті ми рекомендуємо наступне:

 • Власні кошти, які ви внесете на рахунок ФОП і які не є виручкою такого ФОП, будуть вважатися доходом. Такі кошти вносити на рахунок підприємства не треба (тому що виникнуть додаткові податкові зобов’язання).
 • Вносити на рахунок ФОП гроші, які цей ФОП отримав та зазначив в якості виручки, тобто переводити виручку з готівкової до безготівкової форми – можна. У випадку, коли такі кошти були отримані в 1 податковому періоді, а ви бажаєте внести ці кошти в іншому податковому періоді, вам потрібно буде зазначити в примітці період, в якому ви отримали виручку. В деяких випадках податкова може не погодитися з такою позицією, але закон та судова практика на вашому боці.

Використані нормативні акти:

Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492

підпунктом 7.1.5 статті 7 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III, Згідно із підпунктом 1 пункту 292.1 статті 292 ПК України – підпункту 5 пункту 292.11 ПК України Відповідно до статті 1 Закону України від 05 квітня 2001 року № 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

Написати нам

  (pdf, doc, docx, rtf, ppt, pptx)

  Я ознайомився/лась та погоджуюсь з умовами Політики Конфіденційності Olans Group