Щодо зазначення в розписках цілі використання коштів

Підприємці партнери надають один одному грошові суми у якості позик. І наболілим є питання як оформлювати ці грошові зобов’язання: достатньо розписки чи потрібен договір, що вказувати у документі, щоб він був робочим та захистив сторони у випадку непорозумінь.

Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу України «за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості».

Форма договору може бути як письмовою, так і усною. Так, договір позики обов’язково укладається в письмовій формі, якщо сума договору перевищує встановлений законодавством розмір, а також у випадку, коли позикодавцем є юридична особа, – незалежно від суми.

Законодавством також вставлено, що на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей. Тобто, розписка – це письмовий документ, який засвідчує, що особа, котра його написала, отримала товари, кошти, речі тощо і бере на себе певні зобов’язання щодо них. Варто наголосити, що розписка не замінює письмовий договір, а лише виступає основним способом закріплення і гарантування прав позикодавця.

На практиці виникає багато питань щодо змісту розписки, що треба писати в такому документі. Потрібно визнати, законодавством України не передбачено єдиних вимог до змістовного наповнення та форми розписки. Разом з тим, зрозуміло, що чим більше інформації буде в розписці про позичальника, тим надійніше захищені права позикодавця.

Окрім того, останнім часом ЗМІ дуже часто висвітлюють новину з посиланням на Правовий висновок Верховного Суду України (далі – ВСУ) у справі за № 6-2789цс16. Суть поширюваної інформації полягає в тому що з прийняттям даної Постанови у розписках потрібно вказувати ціль (мету) використання коштів. Як говориться в подібних публікаціях, це підтвердить дійсність намірів сторін. Насправді ж, суть спору зазначеної справи полягала в правильному визначенні належного відповідача. За наявними даними розписки (зокрема, не було детально розписано сторони) не було зрозуміло, хто взяв позику – фізична особа чи юридична особа, яку представляє директор. А відтак, на думку працівників компанії «Оланс Груп», вказівка в розписці на що підуть взяті в борг кошти не грає в даному випадку ролі та не може вплинути на виконання чи невиконання зобов’язання за договором позики та не може підтвердити/спростувати дійсність намірів сторін. До того ж, описана Постанова ВСУ не стосується публікацій ЗМІ про нібито зобов’язання писати в розписках ціль використання коштів.

І все ж таки, що потрібно писати в розписці, які дані зазначати? З аналізу практики та правил діловодства, можна зробити висновок 

про обов’язкові та бажані пункти (реквізити), які повинні бути зазначені в розписці:

1. Дата та місце складення розписки;

2. Дані про сторони, при чому, чим більше ідентифікуючих ознак – тим краще. Мається на увазі в розписці мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові сторін, їх паспортні дані та місце реєстрації з чітким розмежуванням: хто кому передає кошти/речі (засвідчення факту передання коштів, зобов’язання позичальника повернути грошові кошти);

3. Позика відсоткова чи безвідсоткова. Якщо позика надана під відсотки, то повинно бути зазначено розмір та порядок сплати відсотків.

4. Сума грошей/кількість речей переданих позичальнику. Інформація має бути вказана і цифрами, і прописом, щоб неможливо було зробити виправлення.

5. Термін на який видаються гроші/речі або ж вказівка з посиланням на конкретну дату чи подію, при виникненні якої боржник зобов’язаний буде повернути отримане.

6. Санкції в разі прострочення повернення коштів/майна

7. Власноручний підпис особи.

Щодо питання про необхідність зазначати в розписці мету отримання грошей (ціль їх використання), то на наш погляд це не є обов’язковим. Окрім того, судовий прецедент в Україні не є джерелом права. Разом з тим, варто зазначити, що сторони можуть домовитись між собою про це та за власним бажанням вказати відповідну інформацію.

Отже, можна зробити висновок, що зазначення в розписці вище перерахованих пунктів, як результат – грамотно складена розписка, є запорукою повернення боргу та значно полегшить судовий процес у разі неповернення грошей. Не рекомендуємо складати розписки на комп’ютері з подальшим проставленням підпису боржника. При відмові останнього від власного підпису почеркознавча експертиза не у всіх випадках зможе визначити її власника.

Написати нам

    (pdf, doc, docx, rtf, ppt, pptx)

    Я ознайомився/лась та погоджуюсь з умовами Політики Конфіденційності Olans Group