Що робити, якщо помер директор, він же засновник?

Не найбільш приємна тема для обговорення, але, як бути, якщо таке сталося? У підприємства є зобов’язання по оплатах, поставках, необхідно подавати звітність і контролювати робочий процес. Призначити нового директора неможливо, так як немає кворуму, а спадкоємці вступлять в спадок через 6 місяців.

По-перше, необхідно підняти документацію, а саме статут, накази, довіреності і розібратися, можливо на підприємстві є заступник директора або інша особа з правом підпису і повноваженнями, яких буде достатньо до вступу спадкоємців у спадок і проведення зборів для призначення на посаду нового директора.

Примітка:

якщо є довіреність, видана за життя директора з правом підпису документів і термін якої не закінчився, то представник за довіреністю може підписувати документи, не дивлячись на те, що директор помер. Дія довіреності не припиняється зі смертю директора, так як довіреність видана не від фізичної особи, а від імені товариства – юридичної особи. Дія цієї довіреності припиняється з припиненням юридичної особи (ст.248 ЦКУ).

По-друге, вивчіть статут, оскільки якщо в статуті товариства прописано, що спадкоємці стають учасниками товариства без рішення зборів учасників, Вам пощастило. Але найчастіше в статутах прописано, що Ви можете стати учасником товариства тільки за рішенням зборів Учасників (ця ж норма передбачена законодавством), у цьому випадку навіть після отримання свідоцтва про право на спадщину корпоративних прав, ви отримуєте права виплати Вам частки в статутному капіталі, але не стаєте учасником товариства. Рішення зборів у зв’язку з відсутністю кворуму провести неможливо. Тому, навіть після отримання свідоцтва про спадкування Вам все одно необхідно буде звертатися до суду.

Якщо Ви перебрали всі наявні документи на підприємстві і розумієте, що підписанта у Вас немає, Ви можете звернутися до нотаріуса для укладення договору про управління спадщиною. Укладення такого договору передбачено ст. 1285 ЦК України, відповідно до якої –

«1. Якщо у складі спадщини є майно, яке потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, – відповідний орган місцевого самоврядування, у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту укладають договір на управління спадщиною з іншою особою.

У разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту особою, яка управляє спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка, є сільська, селищна, міська рада за місцезнаходженням такої земельної ділянки.

2. Особа, яка управляє спадщиною, має право на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з’явлення спадкоємців або до прийняття спадщини.».

У статті 1285 ЦК України не конкретизовано, яке майно вимагає управління, тільки вказано, що це майно повинно входити до складу спадкової маси. Відповідно до Цивільного Кодексу України –

«Об’єктами цивільних відносин є речі, включаючи гроші та цінні папери, інше майно, яке може вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід’ємними від фізичної чи юридичної осіб.».

Відповідно до статті 190 Цивільного Кодексу України, – «Майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.»

З огляду на те, що право на участь в управлінні має майновий характер, оскільки здійснюється з метою отримання прибутку, то і інші правомочності, які охоплюються поняттям «корпоративні права», також є майновими.

На підставі наведених норм законодавства можна зробити висновок, що корпоративні права є майном.

При цьому рекомендуємо Вам дотримати наступний порядок: спочатку укласти договір про управління спадщиною, а за кілька днів до закінчення 6-ти місячного терміну подачі заяви про вступ у спадок – подати заяви про вступ у спадок. Таким чином, підприємство буде без управління всього кілька днів.

Якщо даний порядок не буде дотриманий, то керуючись п.п.5 п.195 Інструкції про порядок здійснення нотаріальних дій, нотаріус може відмовити в укладенні договору управління, оскільки відповідно до зазначеної норми інструкції, договір укладений до подачі заяви про вступ у спадок втрачає силу, а нотаріус повинен проінформувати спадкоємців про наявність такого договору (п.п.5 ст. 195 – в разі надходження до нотаріуса за місцем відкриття спадщини заяви спадкоємців про прийняття спадщини, про відмову від спадщини на користь інших спадкоємців, про вжиття заходів до охорони спадкового майна і т.п. нотаріус повідомляє особу, з яким укладено договір на управління спадщиною, про припинення дії договору.)

Але, вважаємо, що така відмова більшості нотаріусів незаконна, оскільки:
  • по-перше: право укладення договору управління передбачено законом, і жодна інструкція не може скасувати положення Закону;
  • по-друге: сама інструкція не забороняє укладення подібного договору після подачі заяви на спадщину, вона лише зобов’язує нотаріуса проінформувати призначеного ним керуючого, що з’явилися спадкоємці, і тому договір (укладений до їх появи) вважається таким, що припинив дію. Думаю, що ця норма закону передбачена з метою захисту прав спадкоємців, для того щоб спадкоємці самі вибрали керуючого, якому вони більше довіряють, а не були змушені терпіти того якого їм нав’язав нотаріус.

Нехай Ви, Ваші керівники і засновники будуть здорові!)

Написати нам

    (pdf, doc, docx, rtf, ppt, pptx)

    Я ознайомився/лась та погоджуюсь з умовами Політики Конфіденційності Olans Group