Аналіз закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

06 лютого 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі — Закон). Закон набере чинності через три місяці з дня опублікування (за винятком лише одного з пунктів), а отже зовсім скоро товариства з обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ) працюватимуть по-новому. Ми провели аналіз змін і пропонуємо розглянути їх, розділивши на кілька логічних груп, наскільки він змінить життя українського бізнесу.

Обіг часток

З набранням Законом чинності, кожен учасник ТОВ повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації ТОВ, якщо інше не передбачено статутом, а не протягом одного року, як є зараз.

Однією з важливих новел, що стосуються обігу часток є те, що частці учасника надано статус звичайного майна. Дані зміни означають, що частку можна буде без обмежень передавати у заставу. Проте, положення статуту, прийняте одноголосно, може передбачати надання згоди інших учасників для застави.

Процедура звернення стягнення на частку буде наступна:

 • Стягнення на підставі виконавчого документу;
 • Учасники мають переважене право викупу частки, на яку звернено стягнення;
 • Якщо передача частки учасникам не відбулася внаслідок порушень, то вона реалізовується на аукціоні.

Окрім того, на вимогу державного виконавця, ТОВ зобов’язане надати доступ до фінансової звітності для визначення ринкової вартості частки.

Передбачається також, що інформація про розмір часток і перелік засновників не є обов’язковою для зазначення в статуті. Це дозволить при продажі часток не вносити зміни до статуту, що значно спростить процедуру і зробить її оптимально короткотривалою. Нові положення Закону також дають можливість передбачити в статуті ТОВ відсутність переважного права учасників на придбання часток.

Окремої уваги заслуговують норми закону, що регулюють спадкування частки. Відтепер частка може спадкуватися за загальним правилом:

«У разі смерті або припинення учасника частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства».

(ч. 1, ст. 23 Закону)

Разом з тим, статутом ТОВ може бути передбачено, що у разі смерті або припинення учасника до його спадкоємця чи правонаступника не переходить частка учасника ТОВ або, що спадкоємець чи правонаступник може вступити до ТОВ у випадках та в порядку, встановленому статутом.

Абсолютною новелою даного Закону є те, що борг можна конвертувати в капітал. Це означає можливість конвертувати майнові вимоги учасника до ТОВ в частку в статутному капіталі ТОВ. Цією нормою скасовується положення ч. 2 ст. 144 Цивільного кодексу України, яке встановлює заборону на звільнення учасника ТОВ від обов’язку внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ шляхом зарахування вимог до ТОВ.

Вихід з ТОВ

Alt-выход из ООО

Новий Закон змінює та уточнює порядок виходу учасника з ТОВ. Якщо зараз учасник може вийти з ТОВ, повідомивши інших учасників про свій вихід за місяць, то Закон передбачає можливість вільного виходу з ТОВ без згоди інших учасників, але за умови, що учаснику належить менше 50% у статутному капіталі. Якщо ж розмір частки 50 % та більше, то необхідна такої згоди інших учасників ТОВ.

Що стосується виключення учасника з ТОВ, то Закон чітко передбачає можливість такого виключення у разі невнесення учасником свого вкладу до статутного капіталу, а також у разі смерті фізичної особи-учасника / припинення юридичної особи-учасника, якщо такому учаснику належить менше 50% у статутному капіталі ТОВ, у разі незвернення до ТОВ спадкоємців/правонаступників протягом встановленого строку. У всіх інших випадках виключити учасників без їхньої згоди після можна буде виключно рішенням суду.

Корпоративне управління

Alt-закон об ооо

Законом, що найближчим часом набере чинності, передбачаються так звані «імперативні норми». Суть нововведення полягає в тому, що прийняття рішень з ряду питань відбувається одноголосно всіма учасниками. Зокрема, затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, створення інших органів ТОВ, визначення порядку їх діяльності, прийняття рішення про придбання ТОВ частки (частини частки) учасника та інші питання потребують стовідсоткового схвалення учасників.

Досягненням нового Закону є те, що серед можливих органів управління ТОВ скасовано такий архаїчний орган як ревізійну комісію. Цим скасуванням, до речі, ліквідовано колізію в законодавстві, яке регулювало кількісний склад комісії. Так, ревізійна комісія мала складатися з трьох осіб, тоді, коли учасником ТОВ могла бути одна особа. Натомість, запроваджується інститут наглядових рад з можливістю залучення незалежних членів.

Дякуємо, що читаєте наш матеріал. Якщо у вас все ж таки залишились питання, просто напишіть нам і ми як найшвидше підготуємо відповідь.

Корпоративний договір

Alt-корпоративный договор

Законом вводиться інститут корпоративного договору, за яким учасники ТОВ зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі — корпоративний договір), є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Такий договір не може передбачати обов’язок учасників забезпечити голосування згідно вказівками органів управління.

Корпоративний договір за загальним правилом не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором.

Цей договір стане в пригоді при вирішенні розподілу повноважень між партнерами, а також для визначення порядку припинення бізнес-співпраці. Окрім того, в ньому можна буде прописувати етапи реалізації цілей ТОВ, іншими словами те, що недоцільно зазначати в статуті.

Особливий порядок вчинення певних правочинів

Alt-новый закон

Закон передбачає отримання згоди загальних зборів чи наглядової ради на укладення виконавчим органом угод двох категорій залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв:

 • значні правочини (якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ станом на кінець попереднього кварталу);
 • правочини із заінтересованістю. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість, якщо він укладається ТОВ з будь-ким з наступних осіб:

1) посадовою особою ТОВ або її афілійованою особою;

2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу ТОВ, або його афілійовані особи;

3) юридичною особою, в якій будь-яка з посадових чи афілійованих осіб, є членом органу ТОВ;

4) іншою особою, визначеною статутом ТОВ.

Таким чином, правочини без відповідного погодження є неукладеними.

Alt-регистрация ТОВ

Висновки:

Як бачимо, Закон дійсно надає максимум диспозитивності в правах учасників та корпоративному управлінні: можливість засновників ТОВ прописати ті умови та порядок дій, який їм найбільш вигідний, право врегульовувати відносини через підписання корпоративного договору тощо.

Насамкінець, хочемо звернути вашу увагу, окрім основних норм, на прикінцеві та перехідні положення, а саме на такі моменти:

 • протягом перехідного періоду статут має переважну силу протягом року, але це зберігається до перших змін в цьому статуті;
 • не обов’язково приводити у відповідність наявний статут, але він діятиме в частині, що не суперечить Закону;
 • Закон України «Про господарські товариства» втрачає чинність у частині регулювання ТОВ та ТДВ;
 • вилучаються положення, що дублюють норми Господарського та Цивільного кодексів України, а також суперечать прийнятому Закону.

Написати нам

  (pdf, doc, docx, rtf, ppt, pptx)

  Я ознайомився/лась та погоджуюсь з умовами Політики Конфіденційності Olans Group