ЩОДО КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМИ ПРАВАМИ

22 липня вступив в силу новий Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» від 15.05.2018 (далі - Закон).

     Варто зазначити, що до цього, колективному управлінню майновими правами було присвячено лише один розділ Закону України «Про авторське право та суміжні права», який складався з кількох статей, що було недостатньо для відображення повної картини як же відбувається таке колективне управління.

     Новий Закон визначає правові та організаційні засади колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Розглянемо основні нововведення:

Дано визначення цілому ряду термінів, що використовуються в даній сфері. Зокрема, організація колективного управління (далі - ОКУ) визнається як громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, зареєстроване в уповноваженому органі, що не має на меті отримання прибутку, засноване виключно правовласниками, діяльність якого спрямована на колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав. Окрім того, Закон розділяє колективне управління на три види: добровільне, обов’язкове і розширене.

Добровільне колективне управління майновими авторськими та суміжними правами може здійснюватися в будь-якій сфері управління правами, крім тих, у яких здійснюється розширене або обов’язкове колективне управління.

Розширене колективне управління здійснюється виключно в таких сферах:

 • публічне виконання музичних недраматичних творів; публічне сповіщення музичних недраматичних творів;

 • право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне виконання фонограм і зафіксованих у них виконань чи публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою;

 • право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у них виконань, відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою, крім кабельної ретрансляції.

Обов’язкове колективне управління здійснюється виключно у таких сферах:

 • право слідування щодо творів образотворчого мистецтва;

 • репрографічне відтворення творів та їх частин (уривків);

 • відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників;

 • кабельна ретрансляція об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач) мовлення.

ДОБРОВІЛЬНЕ

РОЗШИРЕНЕ

ОБОВЯЗКОВЕ

1.

Визначено правовий статус ОКУ

Визначено правовий статус ОКУ, надано відповідні повноваження щодо колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав від свого імені в інтересах правовласників. Разом з тим, організації не мають права:

 • використовувати в будь-який спосіб об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, майнові права щодо яких передані їм для управління на колективній основі;

 • доручати здійснення обов’язкового чи розширеного колективного управління на території України іншим організаціям колективного управління або третім особам;

 • бути засновником або учасником суб’єктів підприємницької діяльності.

2.

Закон також детально описує, що має бути зазначено в статуті ОКУ, а саме: перелік, повноваження та порядок засідань вищих органів управління, порядок прийняття ними рішень. Відповідно до нового Закону організації будуть зобов’язані постійно звітувати про свою діяльність, повідомляти правовласнику про використання його творів або об’єктів суміжних прав, належну йому винагороду тощо. ОКУ зобов’язані будуть створювати свої веб-сайти, на яких оприлюднювати та підтримувати в актуальному стані інформацію про статут, умови членства, щорічний звіт та багато іншої важливої інформації, що стосується сфери діяльності ОКУ.

Склад статут ОКУ

3.

Визначено процедуру реєстрації та акредитації ОКУ, чим займається центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Закон передбачає наступні вимоги для юридичної особи, яка може бути внесена до реєстру ОКУ:

Вимоги для юридичної особи, яка може бути внесена до реєстру ОКУ

4.

 • зареєстрована як громадське об’єднання із статусом юридичної особи у встановленому законом порядку;

 • засновниками організації є виключно правовласники;

 • є організацією, що не має на меті отримання прибутку;

 • видом діяльності організації є колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав;

 • статут, інші установчі документи та внутрішні правила організації відповідають вимогам цього Закону та інших нормативно-правових актів України;

 • має не менше одного штатного працівника з не менш як дворічним досвідом роботи у сфері авторського права чи суміжних прав, необхідним для виконання функцій організації колективного управління;

 • має письмові заяви від правовласників про намір доручити організації управління належними їм правами;

 • має поточний рахунок в установах банку;

 • має власний веб-сайт, що містить інформацію відповідно до вимог цього Закону.

Дохід від прав

В новому Законі цілий розділ присвячений порядку надання послуг правовласникам щодо збирання, розподілу та виплати доходів від прав. Збирання ОКУ  винагороди з користувачів здійснюється згідно із сферою, за якою організація зареєстрована і (або) акредитована та внесена до відповідного реєстру. Періодичність розподілу доходу від прав, яка визначається статутом організації колективного управління, не може становити менше одного разу на рік.

Незважаючи на те, що ОКУ створюються як організації, що не мають на меті отримання прибутку, вони мають право утримувати із сум зібраного доходу від прав збір за управління. Утримані суми збору за управління не можуть перевищувати граничні розміри, встановлені Законом. Зокрема, у разі якщо зібрана частка доходів від прав підлягає виплаті безпосередньо правовласнику, граничний розмір винагороди за управління не може перевищувати 20 відсотків суми, зібраної на користь правовласника.

5.

Законом також встановлено державний нагляд за діяльністю ОКУ шляхом аналізу поданих документів, проведення позапланових заходів державного нагляду, а також передбачена можливість застосування санкцій у вигляді попередження щодо ОКУ в тому випадку, якщо будуть виявлені порушення законодавства в їхній діяльності. Правовласники же зможуть через свої онлайн-кабінети мати постійний деталізований доступ до щорічних звітів, що будуть загальнодоступними на сайтах цих організацій.

Державний нагляд за діяльністю ОКУ

6.

Висновки:

Головною метою цього Закону є забезпечення ефективної та прозорої системи колективного управління майновими правами в сфері авторського права і суміжних прав, що, в свою чергу, допоможе правовласникам набагато простіше контролювати правомірність використання власних творів. Так, Закон, не є ідеальним, проте, на сьогоднішній день таке реформування - це значний крок України вперед в сфері правового регулювання авторськими правами.

Задать вопрос/Заказать услугу

 • facebook-olans
 • instagram-olans
 • youtube-olans

+38 (096) 460 92 98,
+38 (063) 518 17 52

info@olans.com.ua 

ул. Обсерваторная, 21 а,

Киев, 04053, Украина

WE MAKE YOUR AMBITIONS WORK

Olans Group © 2015-2020 Размещение материалов сайта на сторонних ресурсах разрешено только при наличии прямой ссылки на материал.