Зміни податкового законодавства 2018 для IT

Завершується 2018 рік, який приніс нам багато законодавчих змін та реформ. Компанія «Оланс Груп» вирішила підбити підсумки змін в податковому законодавстві, які стосуються компаній та фізичних осіб-підприємців, що ведуть діяльність у сфері IT.

1. Було уточнено (змінено) умови, за яких постачання програмної продукції звільняється від сплати ПДВ (ставка ПДВ дорівнює 0%)

Зміни внесені до ст. 14.1.225 ПКУ та підрозділ 2 розділу ХХ пункт 261 ПКУ, діють з 01.01.2018р.

З 01.01.2018р. звільнення від сплати ПДВ поширюється і на операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті. З 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті.

Окрім того, було розширено поняття

"програмна продукція"До неї відноситься:

А) результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них;

Б) примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі;

В) будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;

Г) криптографічні засоби захисту інформації.

Отже, з 01.01.2018р. до складу програмної продукції додали примірники, компоненти, частини, зміни, оновлення, додатки, розширення функціоналу комп’ютерної програми, що зменшує податкові витрати розробників при постачанні відповідних компонентів комп’ютерної програми.

Також були змінені умови, за яких платежі не вважаються роялті. Нагадуємо, що не  вважаються роялті платежі, які отримані:

1) як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (кінцевим споживачем);

2) за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);

3) за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, у користування, володіння та/або розпорядження особи;

4) за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;

5) за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.

В усіх випадках, зазначених вище, тобто коли платіж не вважається роялті, ПДВ не сплачується, коли об’єктом операції є програмна продукція.

2. Збільшено строк подання податкової декларації за рік для платників податку на прибуток підприємств з квартальним звітним періодом

Зміни внесені до пункту 49.18 ст. 49 ПКУ (добавили  підпункт 49.18.6) та пункт 49.19 ст. 49 ПКУ, діють з 01.01.2018р.
Податкова декларація з податку на прибуток підприємств, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, відтепер подається протягом 60-ти календарних днів після закінчення звітного року (раніше строк складав 40 календарних днів).
Звертаємо вашу увагу, що строк було збільшено лише для компаній, які подають звіт до податкової щоквартально, а не для всіх компаній.

3. Уточнено необхідність оподаткування податком на репатріацію виплат платників єдиного податку на користь нерезидентів

Зміни внесені до ст. 297 ПКУ (добавили  пункт 297.5), діють з 01.01.2018р.
Платник єдиного податку, який здійснює на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва на території України) будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом, здійснює нарахування та сплату податку на репатріацію відповідно до умов оподаткування нерезидентів, встановлених у розділі 3 Податкового Кодексу України.
Раніше у податковому кодексі не було чітко визначено, що платники єдиного податку мають сплачувати податок на репатріацію, хоча непряма вказівка на це і містилась у ПКУ. Для того, щоб остаточно врегулювати необхідність сплати такого податку і була прийнята вищевказана норма. Податок на репатріацію сплачують всі платники, в тому числі і платники єдиного податку.

Задать вопрос

  • facebook-olans
  • instagram-olans
  • youtube-olans

+38 (096) 460 92 98,
+38 (063) 518 17 52

info@olans.com.ua 

ул. Обсерваторная, 21 а,

Киев, 04053, Украина

WE MAKE YOUR AMBITIONS WORK

Olans Group © 2015-2020 Размещение материалов сайта на сторонних ресурсах разрешено только при наличии прямой ссылки на материал.